Học, học nữa, học mãi

Cài 2 tài khoản Dropbox trên Ubuntu

Posted on 22/04/2012 | in Ubuntu | by

Do nhu cầu nên hôm nay tìm trên mạng cách hướng dẫn cài 2 tài khoản (hay nhiều hơn) Dropbox trên Ubuntu.

Dropbox là gì thì mình không cần giới thiệu nữa ha. Đầu tiên các bạn vào Home, tạo một thư mục tên là “.dropbox-ten” (chú ý là có dấu chấm ở phía trước). Sau đó, bạn mở terminal lên, gõ vào đó     HOME=$HOME/.dropbox-ten /usr/bin/dropbox start -i
rồi enter. Một thông báo sẽ hiện ra.
Bạn thấy dòng Note (chú ý) của nó chứ. Nó thông báo là bạn chưa cài python-gpgme. Bây giờ bạn mở Synaptic Package Manager lên và tìm rồi cài đi nhé (rất dễ nên tôi không chỉ nữa đâu)

Sau khi cài python-gpgme rồi, bạn quay lại Terminal rồi đánh lại lệnh khi nãy. Có một thông báo nữa hiện ra

Bạn thấy dòng Note khi nãy đã biến mất rồi chứ. Bây giờ bạn chỉ việc OK, đợi một lát sẽ có một thông báo khác hiện ra.

Bạn là người đã từng cài Dropbox thì sẽ không lạ lẫm gì với cái này đúng không? Tiếp tục các bước theo yêu cầu của nó nhé. Chú ý là bạn cần lựa chọn để đặt nơi chứa Dropbox thứ 2 này. Tốt nhất là đặt làm sao cho tránh nhầm lẫn với cái thứ nhất.

Bây giờ, để Dropbox thứ hai này cũng khởi động cùng với hệ thống, bạn mở gedit lên (vào Applications –> Accessories ), chép đoạn sau vào nó

#!/bin/bash

HOME=$HOME/.dropbox-ten /usr/bin/dropbox start

Sau đó lưu file với tên DropboxAltStarter.sh trong thư mục Home. Bây giờ bạn phải cấp quyền cho nó nữa. Bạn mở Terminal lên rồi chạy lệnh sudo chmod 777 ~/DropboxAltStarter.sh. Rồi bạn mở Startup Applications lên (vào System –> Preferences), nhấn vào nút Add.

Tại dòng Name, các bạn đặt tên gì cũng được, mình đặt là Dropbox 2. Tại dòng Command, các bạn nhấn vào Browse… và dẫn đến file DropboxAltStarter.sh vừa tạo ở trên rồi Save lại.

Bây giờ bạn thử khởi động lại Ubuntu xem đã có 2 dropbox chưa?

Chúc bạn thành công. Các bạn cũng có thể làm nhiều tài khoản Dropbox trên Ubuntu giống như trên nhưng chú ý đặt tên cẩn thận kẻo bị trùng.

TAGS: , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tìm kiếm bằng Google