Học, học nữa, học mãi

Default utility Image

Tự động xuống dòng khi hết chiều rộng cột trong Calc Hôm nay có việc sử dụng Calc mà khi viết hết chiều rộng của cột thì  nó cứ tự viết tiếp, dài lấn qua cột bên cạnh luôn. Nếu Enter …Continue reading →

Default utility Image

Soạn thảo công thức toán trong Libre Office bằng TexMaths extension TAGS: | | | | | Trước đây mình thường dùng công cụ Math có sẵn trong Libre Office để soạn các công thức Toán học. Tuy nhiên, nhiều lúc thấy nó không đẹp lắm. Soạn …Continue reading →

Tìm kiếm bằng Google