Học, học nữa, học mãi

Đề thi của lớp Cao học Văn học Việt Nam trường ĐHSP TPHCM

Posted on 10/05/2012 | in Cao hoc | by
Cập nhập đề thi chuyên đề Phương pháp luận nghiên cứu khoa học năm 2011 (11/05/2012)
  • Các loại hình truyện ngắn và thơ trữ tình Việt Nam hiện đại: K21
  • Huyền thoại và văn học: Năm 2011
  • Phương pháp nghiên cứu khoa học: năm 2011
  • Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại: Năm 2011
  • Văn học dân gian: Năm 2011
  • Văn học so sánh: K21
  • Văn xuôi nghệ thuật Việt Nam giai đoạn từ sau 1975: K21
TAGS: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tìm kiếm bằng Google