Học, học nữa, học mãi

Đề thi môn Toán vào lớp 10 trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương

Posted on 27/02/2012 | in Tuyển sinh THPT | by
TAGS: , ,

2 Responses to “Đề thi môn Toán vào lớp 10 trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương”

  1. Tran Van Chung says:

    cha thay de dau ca

    • Phạm Doãn Lê Bình says:

      Ủa, có mà. Bạn xem lại coi. Có đề thi năm học 2011 – 2012 đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tìm kiếm bằng Google