Học, học nữa, học mãi

Đề thi Olympic Toán học Quốc tế

Posted on 04/07/2012 | in Hoc sinh gioi | by
  • Năm 2012 – lần thứ 53 – tại thành phố Mar del Plata ở Argentina. VN đoạt 1 vàng, 3 bạc, 2 đồng
  • Năm 2011 – lần thứ 52
TAGS: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tìm kiếm bằng Google