Học, học nữa, học mãi

Đề thi Olympic Toán sinh viên Toàn quốc

Posted on 25/04/2012 | in Hoc sinh gioi | by

Năm 2013 (cả 2 môn Đại số – Giải tích). Nghe nói bài Đại số có sai sót cả trong đề lẫn đáp án

Đại số: 2012,

Giải tích: 2012,

TAGS: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tìm kiếm bằng Google