Học, học nữa, học mãi

Ngưng hoạt động 1 thời gian

Posted on 09/05/2011 | in Ghi chép | by

Dự định là lập chủ đề Ubuntu để viết nhiều nhiều nhưng mà dạo này bận quá. Phải cố làm luận văn cho xong, học Anh văn, học Tin học, xin việc… Với lại do chuyển nhà nên hiện không có mạng, sẽ chẳng thể làm gì nếu không online được. Do đó blog tạm ngưng 1 thời gian, mình hứa sẽ quay lại trong thời gian gần nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tìm kiếm bằng Google