Học, học nữa, học mãi

Default utility Image

Cài IP tĩnh cho Ubuntu 14.04 TAGS: | Kìm lòng không được, thế là cài Ubuntu 14.04. Cái hay chưa thấy đâu mà thấy thảm họa trước mắt là không thể nào vào mạng được, dù nối bằng …Continue reading →

Tìm kiếm bằng Google