Học, học nữa, học mãi

Default utility Image

Cài offline trên Ubuntu bằng Keryx TAGS: | | | Dùng Ubuntu mà có mạng internet thì thật là tuyệt. Mình thiếu gì nó cũng nhắc nhở mình được, thiếu cái gì thì chỉ cần cài cái đó. Mở Software …Continue reading →

Tìm kiếm bằng Google