Học, học nữa, học mãi

Default utility Image

Thêm package cho Latex trong Ubuntu TAGS: | | | Hôm nay có việc cần nên phải bổ sung thêm gói tkz-base cho Latex. Mặc dù lúc cài Texlive, mình đã cài gói Texlive-full để đầy đủ nhất, nhưng sự …Continue reading →

Default utility Image

Soạn thảo công thức toán trong Libre Office bằng TexMaths extension TAGS: | | | | | Trước đây mình thường dùng công cụ Math có sẵn trong Libre Office để soạn các công thức Toán học. Tuy nhiên, nhiều lúc thấy nó không đẹp lắm. Soạn …Continue reading →

Tìm kiếm bằng Google