Học, học nữa, học mãi

Default utility Image

Sử dụng font fourier trong latex kèm theo tiếng Việt TAGS: | | Hôm nay nghe một thầy cùng tổ giới thiệu về font fourier nên tối về thêm vào bài soạn trong latex. Thế nhưng nhận được thông báo lỗi LaTeX Error: …Continue reading →

Default utility Image

Thêm package cho Latex trong Ubuntu TAGS: | | | Hôm nay có việc cần nên phải bổ sung thêm gói tkz-base cho Latex. Mặc dù lúc cài Texlive, mình đã cài gói Texlive-full để đầy đủ nhất, nhưng sự …Continue reading →

Tìm kiếm bằng Google