Học, học nữa, học mãi

Default utility Image

Soạn thảo công thức toán trong Libre Office bằng TexMaths extension TAGS: | | | | | Trước đây mình thường dùng công cụ Math có sẵn trong Libre Office để soạn các công thức Toán học. Tuy nhiên, nhiều lúc thấy nó không đẹp lắm. Soạn …Continue reading →

Tìm kiếm bằng Google