Học, học nữa, học mãi

Zemanta Related Posts Thumbnail

Chỉnh sửa thứ tự boot trong Ubuntu bằng dòng lệnh TAGS: | | Lần trước tôi đã giới thiệu cho các bạn sử dụng chương trình Grub Customizer để chỉnh sửa menu boot cho Ubuntu. Nhưng đâu phải lúc nào cũng có internet …Continue reading →

Zemanta Related Posts Thumbnail

Thay đổi thứ tự trong menu boot của Ubuntu 12.04 TAGS: | | | | | | Khi bạn cài Ubuntu và Window hay nhiều hơn thế trong một máy tính thì sẽ có một danh sách các hệ điều hành có trong máy để bạn chọn …Continue reading →

Tìm kiếm bằng Google