Học, học nữa, học mãi

Default utility Image

Thêm package cho Latex trong Ubuntu TAGS: | | | Hôm nay có việc cần nên phải bổ sung thêm gói tkz-base cho Latex. Mặc dù lúc cài Texlive, mình đã cài gói Texlive-full để đầy đủ nhất, nhưng sự …Continue reading →

Tìm kiếm bằng Google