Học, học nữa, học mãi

Default utility Image

Cài Ubuntu song song với Window bằng Wubi TAGS: | | Mấy hôm nay, nhiều bạn comment hỏi mình về việc không có menu boot khi cài Ubuntu mà chọn “Install alongside”. Mình đã viết một bài hướng dẫn cách lấy …Continue reading →

Tìm kiếm bằng Google