Học, học nữa, học mãi

Tổng hợp đề thi tuyển sinh Đại học – Cao đẳng theo từng phần

Posted on 26/09/2013 | in Tuyển sinh ĐH-CĐ | by

Phương trình, hệ phương trình, bất phương trình mũ và logarit: Tải tại đây

Khảo sát hàm số và bài toán liên quan: Tải tại đây

Phương trình lượng giác: Tải tại đây

Tổ hợp, chỉnh hợp, nhị thức Newton, Xác suất: Tải tại đây

Hệ trục tọa độ Oxyz: Tải tại đây

Hình học không gian: Tải tại đây

Số phức: Tải tại đây

Hệ trục tọa độ Oxy: Tải tại đây

 

TAGS: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tìm kiếm bằng Google