Học, học nữa, học mãi

Tự động xuống dòng khi hết chiều rộng cột trong Calc

Posted on 17/09/2012 | in Thủ thuật Libre Office | by

Hôm nay có việc sử dụng Calc mà khi viết hết chiều rộng của cột thì  nó cứ tự viết tiếp, dài lấn qua cột bên cạnh luôn. Nếu Enter để xuống dòng thì thật bất tiện. Thế là lên hỏi bác Google và được hướng dẫn là vào Format –> Cells –> Alignment và đánh dấu vào phần Wrap text automatically (như hình dưới). Xong rồi nhấn OK. Khi đó văn bản sẽ tự động xuống hàng khi hết chiều rộng của cột.

Chú ý: Nếu bạn muốn xuống dòng một cách bình thường khi chưa hết chiều rộng của ô thì bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + Enter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tìm kiếm bằng Google